Pleated Stoneware Vase Small

Stoneware

3.5" diameter x 3" tall


Previous